แกะสลัก CNC

รับแกะงานโลหะ ด้วยระบบกัดชิ้นงาน CNC สามารถรองรับได้ทุกวัสดุ