ผลิตและประกอบ แม่พิมพ์ทุกชนิด

รับออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ ประกอบแม่พิมพ์ ทุกชนิด อาธิ แม่พิมพ์ปั๊ม ( Single Die, Progressive Die, Compund Die) แม่พิมพ์ตัด punching die แม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป รวมถึงงานแก้แม่พิมพ์ หรือ ซ่อมแซมงานแม่พิมพ์